S.S. Hasatkent Konut Yapı Kooperatifi/Türkiye Kararı

S.S. Hasatkent Konut Yapı Kooperatifi/Türkiye (11383/08) kararında başvuran, bölünmemiş paylı mülkiyet olan iki araziden aldığı hisselerin diğer paydaşların ön alım haklarını ileri sürerek açtıkları tapu iptal davasıyla davacılara devredilmesi sonucunda hisseleri edindiği tarih ile ön alım hakkının uygulanabildiği tarih arasında geçen süre sebebiyle, maruz kaldığı maddi değer kaybından şikayetçi olmuştur. Başvuranın ulusal mahkemeler önünde, ön alım hakkından faydalananlar hakkında, sebepsiz zenginleşme davası açmamış olması nedeniyle AİHM, başvuranın şikâyetlerinin, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle, kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.