Songül SAVCI ÇENGEL / TÜRKİYE

Songül Savcı Çengel / Türkiye (30697/19) kararında AİHM, başvuranın, kendi hakkında bazı internet sitelerinde yayınlanan bir köşe yazısı nedeniyle, 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında yaptığı erişimin engellenmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda;  somut olay bakımından hukuk mahkemeleri önünde dava açma yollarının etkili olduğunu ve başvuranın bu yollara başvurmadığını tespit ettiğinden -Hükümetin ilk itirazları doğrultusunda- başvurunun etkili iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle, kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.