Slavica Burmazovic/Türkiye Kararı

Slavica Burmazovic (13178/18) kararında AİHM; Başvuranın Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi uyarınca çcocuklarının iadesine karar verilmesine ve kararın icrasını talep etmesine rağmen, ulusal makamların çocuklarının bulunduğu yeri kesin olarak tespit etmek ve çocukları kendisine teslim etmek amacıyla gerekli tedbirleri almadıkları şikayetiyle yaptığı başvurda AİHM Sözleşeme'nin 6. maddesi ve 8. maddesi kapsamında yaptığı inceleme sonucunda söz konusu şikayetlere ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmanın etkililiğine dikkat çekmiş ve bu yol tüketilmeden yapılan mevcut başvurunun iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilmez bulunmasına karar vermiştir.