Sıtkı Bulat/Türkiye Kararı

Sıtkı Bulat (41965/18) kararında AİHM, Üzerinde imar kısıtlamaları bulunan taşınmazın kamulaştırılmaması ve bu nedenle açılan tam yargı davasının reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yapılan başvuruda; AİHM, uygulama imar planında yapılan değişiklikle taşınmaz üzerindeki kısıtlamaların daraltıldığına dikkat çekmiş ve başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.