Sinem Hun/Türkiye Kararı

Sinem Hun/Türkiye (9483/15) başvurusunda, avukat olan başvuran hakkında bir internet sitesi üzerinde yayınlanan makale nedeniyle, kamuoyunda kendisini itibarsızlaştırdığını ve mesleki itibarına yönelik bir müdahale de bulunulduğu iddiasıyla özel hayata saygı hakkı ve ilgiler hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle etkin bir soruşturma yürütülmemesi iddiasıyla adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

AİHM kararında, söz konusu başvurunun sadece özel hayata saygı hakkı bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, anılan başvuru açısından basın özgürlüğü ile şeref ve itibar hakkı arasında kurulacak olan adil dengenin yerel mahkemelerce ayrıntılı şekilde değerlendirmeye tabi tutulduğunu, ayrıca yerel mahkemelerin olgusal bağlamı değerlendirmek konusunda daha iyi bir konumda olduğunu belirterek, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.