Sinan Sayan ve Nesrin Akgül/Türkiye

Sinan Sayan- Nesrin Akgül / Türkiye (23475/10) kararında AİHM, başvuranların Sözleşme’nin 5. maddesine dayanarak tutukluluk sürelerinin uzun olduğu yönündeki şikâyetlerini, birinci başvuranın CMK’nın 141’inci maddesinde öngörülen hukuk yolunu tüketmemesi, ikinci başvuranın tutukluluğunun ise Anayasa Mahkemesi’nin zaman bakımından yetkisi kapsamında kalması ve başvuranın Anayasa Mahkemesi’ne bu kapsamda herhangi bir başvurusunun bulunmamasını nazara alarak iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gerekçesiyle kabul edilmez bulmuştur.
AİHM ayrıca başvuranların Sözleşme’nin 6 § 1 maddesine dayanarak, kendileri hakkında açılan ceza yargılamalarının makul bir süre içinde tamamlanmadığı yönündeki şikâyetleri ile ilgili olarak, başvuranların 6384 sayılı Kanun ile tesis edilmiş olan Tazminat Komisyonuna başvuru yolunu tüketmemelerini dikkate alarak iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez kararı vermiştir.