Şimşek, Andiç ve Boğatekin Kararı

AİHM, Şimşek, Andiç ve Boğatekin (No.  75845/12, 79989/12 ve 75856/12) başvurularına ilişkin 28 Mayıs 2020 tarihinde verdiği kararında başvuranların Sözleşme'nin 35. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi anlamında önemli zarar görmemiş olduklarını değerlendirerek kabul edilemez bulmuştur. Mahkeme kararının gerekçesinde başvuranların maddi zararının çok düşük olduğunu ve haklarında idari para cezası verilmesinin kişisel durumları üzerinde önemli sonuçlar doğurduğunu ortaya koyacak bir unsurun bulunmadığını değerlendirmiştir. Mahkeme, ayrıca, resmi belgelerde, ilgililerin cinsel kimlikleri ya da faaliyetlerine ilişkin polise atfedilebilecek bir tutum ya da ön yargının en ufak bir emaresini tespit edilmediğini, faillerin basit tasvirlerinin ötesinde kıyafet seçimlerinden neredeyse hiç bahsedilmediğini belirtmiştir. Mahkeme, ulusal mahkemenin başvuranlara karşı cinsel kimlikleri veya faaliyetleri nedeniyle, suçlulukları konusunda ön yargılı olduğundan şüphelenmek için hiçbir neden olmadığını, taleplerinin tam yargı yetkisine sahip ulusal mahkeme tarafından incelendiğini vurgulamış ve mevcut davada kanun yoluna başvuruda bulunmanın imkansız oluşunun adaletsizliğe yol açamadığını belirtmiştir.