Sezai Orak/Türkiye Kararı

Sezai Orak (48997/09) başvurusunda, Başvuran, kendisi hakkında açılmış olan ceza yargılamaları derdestken kamu görevinden çıkarılmasının masumiyet karinesi hakkını ihlal etmesinden şikâyet etmiştir. 
AİHM kararında idare mahkemesinin başvuranın öğretmenlik görevinden alınmasını onama gerekçesinin başvuranın cezai suçtan suçlu bulunduğu yönünde bir görüş veya ifade içermediğine vurgu yapılmış ve kararda yer verilen gerekçelerle  idare mahkemesi kararının başvuran hakkındaki ceza yargılamasına ve mahkûmiyetine atıfta bulunan ilgili kısmının, masumiyet karinesini ihlal etmediği sonucuna varılarak  bu gerekçelere açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle   başvuru hakkında  kabul edilemezlik kararı verilmiştir.