Seyit Rüfai DENİZ/Türkiye

Seyit Rüfai DENİZ / Türkiye (Başvuru No: 34262/09) kararında; başvuran, olay tarihinde Devlet Memurları Kanunu’na dayanılarak verilen kınama disiplin cezasına itiraz yolu olmamasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek başvuru yapmış; AİHM, kınama cezasının başvuranın medeni hak ve yükümlülüklerini etkileyen bir sonucu olmadığı tespitinde bulunarak başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.