Serpil Sarı/Türkiye (22134/11) Kararı

Serpil Sarı/Türkiye (22134/11) kararında AİHM, bir sağlık kuruluşunda gördüğü hatalı tıbbi tedavi nedeniyle bitkisel hayata giren başvuranın yakınları tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davasında, bilirkişi raporu ile tespit edilen zararların daha fazla olması nedeniyle yaptıkları ıslah talebinin süresinden sonra yapıldığı gerekçesiyle reddedilmesinden dolayı adil yargılanma hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur. Mahkeme ilgili kararında, ilk derece mahkemesi tarafından ıslah talebi kabul edilerek hükmedilen tazminatın Yargıtay tarafından bozulmasından sonra yapılan ilk duruşmada, başvuranın yakınları tarafından açık bir şekilde, ilk derece mahkemesinden Yargıtay’ın kararına uygun olarak karar vermesinin talep edildiğini belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, başvuranın ilk derece mahkemesinin 13 Mayıs 2008 tarihli kararıyla lehine hükmedilen maddi tazminatı temyiz etmemeyi tercih ettiğini, davalılar tarafından yapılan temyiz başvurusuna cevap dilekçesinde de, talebe yönelik değişikliğin reddine ilişkin olarak hiçbir şikâyette bulunmadıklarını, ilk derece mahkemesi tarafından hükmedilen maddi tazminatı onamasını talep ettiklerini gözlemlediğini vurgulamıştır. Mahkeme, yukarıdaki hususlar ışığında, başvuranın, Yargıtay’ın ilk derece mahkemesinin 12 Temmuz 2006 tarihli kararını bozmasından sonra yerel yargılamalarda ilave tazminat talebinden etkili bir şekilde feragat ettiği kanaatinde olduğunu, bu nedenle başvuranın, iç hukuk yollarını tüketmesi bakımından kendisinden makul bir şekilde beklenebilecek olan her şeyi yapmadığını belirten Mahkeme, bu doğrultuda maddi tazminat talebinin değiştirilen kısmının reddine ilişkin şikâyetlerin, ilk defa Mahkeme önünde ileri sürdüğü sonucuna varmaktadır. Dolayısıyla, başvurunun, Sözleşme’nin 35. maddesinin 1 ve 4. fıkraları uyarınca, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddedilmesine karar vermiştir.