Şerafettin AŞICIOĞLU / Türkiye

"52131/15 başvuru numaralı Aşıcıoğlu/Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuran Askeri Yüksek İdare Mahkemesi önündeki yargılamanın adil olmadığından ve özel hayatındaki davranışı nedeniyle özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlâl edildiğinden şikâyet etmiş olup AİHM, 7103 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle öngörülen ve daha önce Askeri Yüksek İdare Mahkemesi önünde görülen bir yargılamanın idare mahkemeleri önünde yeniden açılması imkânını göz önünde bulundurarak başvuranın şikâyetini, Sözleşme’nin 35 §§ 1 ve 4. maddesi uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.”