Şenol Gürkan/Türkiye Kararı

AİHM, Şenol Gürkan (70067/12) kararında, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan başvurucunun gözaltında tutultuğu 6-12 Ocak 2001 tarihleri arasında kolluk personeli tarafından kötü muameleye maruz kaldığı ve bu bağlamda ilişkin yürütülen soruşturmanın erkin olmadığı şikayetine ilişkindir.AİHM yaptığı değerlendirmede; söz konusu şikayetin Anayasa Mahkemesi tarafından incelenerek hem usul hem esas açısından ihlal kararı verildiğine, ayrıca başvurana manevi tazminat ödenmesine hükmedildiğine dikkat çerekerek bu kararın ihlale ilişkin uygun ve yeterli bir telafi imkanı sunduğu bu yönüyle başvurucunun Sözleşme’nin 34. maddesi anlamında mağdur olduğunu ileri süremeyeceğini belirterek başvurunun Sözleşme’nin 35. maddesinin 3/a ve 4.fıkraları uyarınca kişi bakımından bağdaşmazlık gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.