Şengül/Türkiye Kararı

AİHM, 4 Aralık 2018 tarihli Şengül/Türkiye (66757/12) kararında; başvuranın Sözleşme’nin 5 ve 13. maddeleri kapsamında şikâyetleri hakkında, Sözleşme’nin 5. maddesi şikâyetleri yönünden, başvuranın Sözleşme’nin 5. maddesinin 1. fıkrasında izlenen meşru amaç uyarınca özgürlüğünden yoksun bırakıldığı kanaatine vardığından açıkça dayanaktan yoksun olduğuna, başvuranın yakalanmasının nedenlerinden bilgi edinmediği ve hemen serbest bırakılmadığı veya hâkim önüne çıkarılmadığı şikâyeti yönünden Sözleşme tarafından güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine dair hiçbir görünüm tespit etmediğinden açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir. Sözleşme’nin 13. maddesi şikâyeti yönünden ise, başvuranın asıl şikâyetinin açıkça dayanaktan yoksun olduğu dikkate alındığında bu şikayetin de açıkça dayanaktan yoksun olduğundan kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.