Şener Deniz/Türkiye Kararı

Şener Deniz/Türkiye (47554/11) başvurusunda AİHM; Başvuranın, Sözleşme'nin 3. maddesine dayanarak, polis karakolunda
kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki şikayetlerini Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolu tüketilmeksizin yapıldığı gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.