Selim Durak ve Cazide Durak/Türkiye

Selim-Cazide Durak/Türkiye (36105/17) kararında AİHM, başvuranların Sözleşme’nin 8. maddesine dayanarak, hastane yetkililerini tedavi görmekte olan kızlarının muzdarip olduğu rahatsızlıktan sorumlu tutarak kızlarının fiziksel bütünlük hakkının korunmadığı ve hukuk davasının etkin olmadığı yönündeki şikâyetlerini, yerel mahkemelerin Adli Tıp Kurumu’nun bilirkişi heyeti tarafından yapılan bilirkişi incelemesine dayanarak vardıkları sonuçların keyfi ya da açıkça mantığa aykırı olmaması ve ulusal mahkemelerin bilirkişilerin incelemesi gereken ana sorunu yeterince ele alan bir bilirkişi raporuna dayanarak başvuranların iddialarına açık bilimsel bir cevap vermeleri nedeniyle başvuruyu açıkça dayanaktan yoksunluk gerekçesiyle kabul edilmez bulmuştur.