Selim Çelebi/Türkiye

Selim Çelebi / Türkiye (32706/18) kararında AİHM, başvuranın, 1 No.lu Ek Protokol’ün 1. maddesini ve Sözleşme’nin 6. maddesini ileri sürerek, taşınmazının imar planında okul alanı olarak ayrılması  nedeniyle taşınmaz üzerine inşaat yapılamaması sonucunda mülkiyetine saygı hakkının ihlal edildiğine ve ulusal mahkemelerin taşınmazın kamulaştırılması talebini kabul etmemelerine ilişkin şikayetini yalnız 1 No.lu Ek Protokol’ün 1. Maddesi kapsamında değerlendirmiş ve başvurana yasa tarafından tanınan kamulaştırmayı talep hakkı süresinin taşınmazın kullanımının kısıtlandığı tarihten değil taşınmazın başvuran tarafından iktisap edildiği tarihten başlayacağını zira Sözleşme’nin, başvuranlara yalnızca etkilerine maruz kaldıkları tedbirlerden şikâyet etmelerine izin verdiğini ve actio popularisi (halk davası) yasakladığını belirterek başvuruyu açıkça dayanaktan yoksunluk gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.