Selek/Türkiye Kararı

Selek/Türkiye (13844/13) başvurusunda AİHM;  Başvuranların, Sözleşme’nin 2, 6 ve 13. maddelerini ileri sürerek,
sağlık personeli tarafından yapılan hataların çocuklarının hayatına mâl olduğu şeklindeki şikayetlerini, başvuranların uygun bir tazminat yoluna başvurmadıkları, somut olaya göre idare mahkemeleri önünde tam yargı davası açmadıkları gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.