Savaş KARABALI / Türkiye Kararı

Savaş KARABALI / Türkiye (63988/09) kararında AİHM, başvuranın tutukluğunun makul süreyi aştığına ilişkin Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamındaki şikâyetini CMK’nın 141 § 1 (d) maddesi uyarınca tazminat talebinde bulunulmadığı gerekçesiyle; hakkındaki ceza yargılamalarının aşırı uzun olduğuna ilişkin Sözleşme’nin 6. maddesine ilişkin şikayetini ise 6384 sayılı Kanun ile oluşturulan yeni iç hukuk yoluna başvurulmadığı gerekçesiyle iç hukuk yollarının tüketilmediğinden bahisle kabul edilemez bulmuştur.