Şat ve Horuş/Türkiye Kararı

30504/10/08 ve 33134/10 başvuru numaralı Şat ve Horuş/Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuranlar, yargılama sırasında kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla bir hâkim aleyhine açmış oldukları tazminat davasının reddedilmesi neticesinde kendileri aleyhine para cezası uygulanmasıyla ve aleyhlerinde tazminata hükmedilmesiyle sonuçlanan yargılamaların mahkemeye erişim haklarıyla bağdaşmadığından şikâyet etmiş olup, AİHM başvuranların şikâyetlerini açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.