Sancaklı/Türkiye Kararı

1385/07 no'lu Sancaklı/Türkiye başvurusunda başvuran, yerel mahkeme tarafından duruşma yapılmaksızın Kabahatler Kanunu gereğince kendisine idari para cezası verilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini iddia etmiş olup, AİHM, başvurana verilen idari para cezasının önemli oranda damgalayıcı olmaması, ilgili yerle mahkeme tarafından davanın etki bir şekilde sonuca kavuşturulmuş olması ve bu nedenle bizzat başvuranın katılımıyla bir duruşmanın yapılmasını gerektirecek bir durum olmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.