Şahabettin BAŞARAN/Türkiye Kararı

Şahabettin Başaran/ Türkiye (15365/09) kararında AİHM, başvuranın tanıklara soru yöneltememesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin olarak, başvuranın söz konusu tanıkların bizzat dinlenmemesi konusunda ulusal mahkemeler nezdinde şikâyette bulunmaması nedeniyle başvuruyu açıkça dayanaktan yoksunluk gerekçesiyle kabul edilmez bulmuştur.