Sadiye Uludağ ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM, Sadiye Uludağ vd. (32686/09) kararında; Başvuranlar,  arazilerine kamulaştırmasız el atılması nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesince hükmedilen tazminat miktarlarına Anayasa’nın 46. maddesinde öngörüldüğü gibi azami faiz oranının uygulanmamasının, kendilerini önemli ölçüde maddi kayba uğrattığından ve tazminat miktarını azalttığından şikâyet ederek; Sözleşme’nin 6 § 1 maddesine ve Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesine dayanarak başvuruda bulunmuştur. Mahkeme ifade edilen tazminat miktarına daha düşük faiz uygulanması kararı üzerinden 6 ay geçtikten sonra başvuru yapıldığını dikkate alarak başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.