Sadi ÇİFTÇİ ve Müfide ÇİFTÇİ Kararı

AİHM, Sadi ÇİFTÇİ ve Müfide ÇİFTÇİ (No.22537/12) kararında, başvuranların olağan iç hukuk yollarını tükettikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmadıklarından bahisle iç hukuk yollarının tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle, söz konusu başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.