Saadet VURGUN / Türkiye

Mevcut davada başvuranın, mahkûmiyetinin arşiv kaydına kaydedilmesi nedeniyle günlük yaşamında karşılaştığı iddia edilen sıkıntılara ilişkin somut bir kanıt sunamadığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak, Hükümet tarafından mevcut uygulamaya ilişkin olarak sunulan ve başvuran tarafından bu noktada itiraz edilmeyen bilgilerden, başvuranın arşiv bilgilerinin adli sicil belgesinde sadece kanunda öngörülen özel durumlarda sınırlı yetkili kurumlar tarafından görülebildiği belirtilmiştir. Mevcut davanın koşullarında, AİHM, başvuranın arşiv kaydındaki geçmiş mahkûmiyetindeki kaydın korunmasına yönelik tedbirin veya bu kaydın silinmesine ilişkin prosedürün yeterli olup olmadığını gösteren hiçbir kanıtın bulunmaması nedeniyle Hükümet'in itirazının kabul edilmesi gerektiği ve bu şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olduğu için kabul edilemez olduğu sonucuna varmıştır.