ROJ TV A/S / Danimarka

ROJ TV A/S / Danimarka (24683/14) kararında AİHM, Danimarka Yüksek Mahkemesi tarafından, başvuran şirketin, 2006-2010 tarihleri arasındaki yayınları ile dört yılı aşan bir süre boyunca PKK’nın terör operasyonlarını desteklediği, aynı tarihler arasında başvuran şirketin önemli ölçüde PKK tarafından finanse edildiği, PKK'nın eylemlerinin niteliği ve kapsamı dikkate alındığında kuşkuya mahal vermeyecek şekilde terör unsuru oluşturduğu gerekçeleriyle cezalandırılmasına karar verilmesi nedeniyle, başvuran şirketin Sözleşme'nin 10. maddesinin ihlal edildiği kapsamındaki iddialarını incelemiş ve ilk olarak ulusal mahkemeler tarafından kapsamlı bir şekilde incelenen unsurlar olan şiddete teşvik ve terör faaliyetlerine desteği kapsayan ihtilaf konusu programların niteliğini, ikinci olarak programlarda ifade edilen görüşlerin televizyon yayınıyla geniş bir izleyici kitlesine yayılmasını ve son olarak, modern Avrupa toplumunun önemli sorunlarından biri olan terörizmin ve şiddet uygulanmasını savunan terörle ilişkili ifadelerin önlenmesiyle doğrudan bağlantılı olmasını dikkate alarak başvuran şirketin şikâyetinin Sözleşme’nin 10. maddesinin sağladığı korumanın kapsamında yer almadığı ve başvuran şirketin 10. maddeyi Sözleşme’de yer alan değerlere alenen aykırı amaçlar uğruna kullanarak, söz konusu maddeyi asıl maksadından saptırmaya çalıştığı gerekçeleriyle konu bakımından bağdaşmaz (ratione materiae) bulmuş ve başvuruyu reddetmiştir.