Rıdvan YILDIZ ve diğer 18 başvuru/Türkiye

AİHM, başvuruya ilişkin Sözleşme’nin 6’ncı maddesi bağlamında yaptığı incelemede, Pişkin/Türkiye kararına atıfla, 6’ncı maddenin ceza boyutunun uygulanamaz olduğuna daha önce karar verdiğini belirtmiştir.

Sözleşme’nin 6’ncı maddesinin sivil boyutuna ilişkin olarak, Mahkeme, askeri eğitimi düzenleme ve askeriyeye girmeye ilişkin şartları düzenleme hususunda kamu hukuku yönünün çok ağır bastığını, bu açıdan 6’ncı maddenin sivil boyutunun konu yönünden uygulanamaz olduğunu belirtmiştir. Mahkeme ayrıca başvuranların askeri okulların kapatılmasına itiraz etme hakları yoksa bile kapatma akabinde yerleştirilecekleri okullara itiraz etme hakları olduğunu not etmiştir.

Sözleşmeye ek 1 No.lu Protokol’ün 2’nci maddesinde düzenlenen eğitim hakkına ilişkin olarak Mahkeme Anayasa Mahkemesinin soyut norm denetimi yaparak ilgili kuralı Anayasaya uygun bulduğunu, başvuranların yüksek seviyeli üniversitelere transfer edildiğini, mezuniyet akabinde özel sektörde kariyer yapabilecekleri eğitim imkânı sağlandığını belirterek eğitim hakkından mahrum bırakıldıklarının söylenemeyeceğini saptamış ve bu şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.

Son olarak AİHM başvuranların diğer bazı şikâyetleri olduğunu ancak bunların da herhangi bir ihlal içermediğini genel olarak ifade etmiştir.