Remziye YARDIMCI / TÜRKİYE

Remziye YARDIMCI / Türkiye (34176/11)  kararında AİHM; başvurucunun soruşturma aşamasında müdafi ile birlikte verdiği ifadelerin, yer gösterme ve teşhis işlemlerinin yargılama aşamasında Türkçe bilmediğini ileri sürerek reddetmesi ile hakkında beyanda bulunan tanığın talebine rağmen yeniden dinlenmemesi nedeniyle Sözleşmenin 6. Maddesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkin olarak yaptığı şikâyeti, başvuranın yargılama sürecinde Türkçe bilmediğini ileri sürmesine rağmen, avukatı tarafından sunulan vekâletin Türkçe düzenlenmiş olması ve başvuran tarafından imzalanması, ifadesini alan kamu görevlilerinin tanık olarak dinlenmesi ve beyanlarında başvuranın iyi derecede Türkçe bildiğini ve tercüman talebinde bulunmadığını belirtmiş olmaları, söz konusu ifadelerin niteliği ile birlikte değerlendirildiğinde başvuranın polis tarafından gözaltında tutulduğu sırada okuma yazma bilmediği veya Türkçe konuşamadığı iddiası ile ilgili olarak güvenilir ve gerçek bir iddia ortaya koyamaması nedeniyle açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur. Ayrıca Mahkeme tanık dinletme talebinin reddedilmesi ile ilgili olarak söz konusu tanığın dinlenmemesinin başvuran aleyhindeki ceza yargılamalarının genel olarak adilliği üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığını belirterek açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.