Refik Güzüpek/Türkiye Kararı

AİHM Güzüpek/Türkiye (51181/10) kararında başvuranın Sözleşme’nin 2. maddesi kapsamındaki şikâyetlerini  altı aylık kurala uymadığı, diğer şikayetlerini açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.