Refii Samim BERENT ve Diğerleri / Türkiye

AİHM, mevcut başvuruda, Devletin Pamukbank'ın kaynak eksikliği nedeniyle herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmesini gerektiren ek nedenlerin bulunmadığını, bu bağlamda; başvuranların yatırım amacıyla özel bankanın azınlık hisselerini ellerinde bulundurarak, kötü yönetim ve hatta dolandırıcılık da dâhil olmak üzere belirli riskler üstlendiklerini, dolayısıyla, Devletin, şirket adına (Pamukbank) hareket edenlerin hukuka aykırı eylemlerinden dolayı herhangi bir hukuki sorumluluk taşımasının söz konusu olamayacağına hükmetmiştir.