Recep TOPÇUOĞLU / Türkiye

Başvuran, Sözleşme’nin 13. maddesini ileri sürerek, kendi ifadesine göre, işverene sorumluluk yüklenmesi gereken bir iş kazası nedeniyle fiziksel bütünlüğüne zarar verilmesinden dolayı mağdur olmasından şikâyet etmektedir. Başvuran, bu bağlamda, makul olmayan bir şekilde uzun sürdüğünü belirttiği bir yargılamanın sonucunda ulusal mahkemeler tarafından verilen kararın adil olmadığını ifade etmektedir. Mahkeme, sonuç olarak, başvuranın şikâyetlerinin açıkça dayanaktan yoksun olduğu ve Sözleşme’nin 35. maddesinin 3. fıkrasının a) bendi ve 4. fıkrası uyarınca reddedilmesi gerektiği kanaatine varmaktadır. Mahkeme, oy birliğiyle, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.