Rahime Özkan/Türkiye

Rahime ÖZKAN / Türkiye (31710/07) kararında AİHM, başvuranın, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi ve Sözleşme’nin 6 ve 13. maddelerine dayanarak, tazminat ödenmeksizin taşınmazından yoksun bırakılması ile adil yargılanma ve etkili başvuru haklarının ihlal edilmesine ilişkin şikayetlerini, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi ve Sözleşme’nin 6. maddesi bakımından süresinden sonra başvuruda bulunulması nedeniyle ve Sözleşme’nin 13. Maddesi yönünden açıkça dayanaktan yoksun olması gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.