Rafet ve Elmas Kaya/Türkiye Kararı

AİHM, Rafet Kaya ve Elmas Kaya (no.38477/10) kararında; başvuranların oğullarının kısmi sakatlığından kaynaklanan tazminat davalarının reddedilmesinin yaşam hakkını ihlal ettiği iddialarını yerel mahkemelerin olayı aydınlatmak için yeterli çabayı gösterdiği ve olayla ilgili düzenlenen adli raporların yeterli açıklıkta olduğu gerekçeleriyle açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.