Rabia ÇARIKÇI/Türkiye

Başvuranın murisine ait arazinin kamulaştırma sonrasında özel bir şirkete satılmış olması sebebiyle, arazinin kamulaştırma kararıyla öngörülen kamu yararı amacına uygun şekilde kullanılmadığı ve başvurana iadesi iddiasına ilişkin başvuru