Pervane/Türkiye Kararı

AİHM, Pervane/Türkiye (no. 74553/11) başvurusuna ilişkin verdiği kararda başvuranın PKK terör örgütü ile yaşanan silahlı çatışmada silahı ile yaralı olarak yakalanmış olduğunu göz önünde bulundurarak, Kanun’dan kaynaklı kısıtlama nedeniyle soruşturma aşamasında avukat yokluğunda alınan ifadelerinin hakkında kurulan mahkûmiyet kararında kullanılmasının yargılamanın hakkaniyetine telafi edilmez şekilde zarar verdiği sonucuna varılamayacağını belirtmiştir. Sonuç olarak AİHM, somut olayda başvuranın adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine hükmetmiştir.