Öykü Özen ve Mehmet Özen/Türkiye Kararı

Öykü Özen ve Mehmet Özen (15076/08)  kararında AİHM, başvuranların Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamında, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedeniyle, tutuklanmaları hakkında etkin bir şekilde itiraz edemediklerine yönelik şikâyetlerini inceleyerek, haklarındaki suçlamaların özellikle dayandırıldığı ve tutuklanmalarına dayanak olarak kullanılan delil unsurlarının içeriğinden yeterince bilgi sahibi olmalarını ve tutukluluk hallerini desteklemek için ileri sürülen gerekçelere yeterli bir şekilde itiraz etme imkânları olmasını göz önünde bulundurarak, başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle, kabul edilemez bulmuştur.