Onurhan SOLMAZ / Türkiye Kararı

Onurhan SOLMAZ / Türkiye (49373/17) kararında AİHM, başvuranın ulusal mahkemelerin kararlarının gerekçesinin yetersizliğinden/bulunmamasından, özel hayatına yönelik ayrımcı bir müdahaleye maruz kaldığından ve ulusal makamları bu müdahaleyi cezasız bırakmasından ve giysisinden dolayı ayrımcı bir muameleye maruz kaldığından şikayet ettiği başvuruda; yerel mahkemelerin kararlarını gerekçelendirdiklerini kaydederek başvurunun bu kısmı ile ulusal makamların, Sözleşme’nin 8. maddesiyle birlikte 14. maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlanamayacaklarını tespit ederek bu kısım bakımından şikayetlerin açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine, başvurunun geri kalan şikayetleri bakımından ise Sözleşme’nin 35. maddesinin 1. ve 4. fıkraları uyarınca şikayetlerin süresinde sunulmadığından dolayı başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.