Ömür Öztekin ve Ayfer Öztekin/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Ömür Öztekin ve Ayfer Öztekin/Türkiye (2302/12) kararında, başvuranların kızının 8 Temmuz 2002 tarihinde kanalizasyon inşaat sahasında üzerine beton düşmesi nedeniyle vefat etmesi sonucunda açılan ceza davasının zamanaşımından düşmesi ve başvuranlar tarafından olaydan 8 yıl sonra açılan tazminat davasının da zaman aşımı nedeniyle reddedilmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiası kapsamında; ihmale dayanan ölüm olaylarında  Sözleşme’nin 2. maddesinin olaylar açısından mutlaka bir ceza hukuku yolu gerektirmediğini ve başvuranların, hukuk ve/veya idare mahkemeleri önünde başvurabilecekleri etkili bir hukuk yolu bulunması halinde de söz konusu madde koşullarının yerine getirilebileceğini, ancak başvuranların mevcut bu hukuk yolunu etkili şekilde kullanmadıklarını, başvuranların ayrıca belediye görevlileri dışındaki kamu görevlileri hakkında tazminat davası açmadıklarını tespit ederek, başvuranların şikayetinin açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvuruyu kabul edilmez bulmuştur.