Ömer KABUL/Türkiye Kararı

AİHM Kabul/Türkiye 10702/12 No'lu başvuruda, başvuran silahlı terör örgütü üyesi olmak şüphesi ile kolluk tarafından yakalanmış ve Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 16 Mayıs 2009 tarihinde tutuklanmıştır. Yargılamanın yapıldığı Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2  Ocak 2013 tarihli kararı ile başvuran, terör örgütü üyesi olma ve patlayıcı madde bulundurma suçlarından 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Söz konusu dosya halen Yargıtay incelemesinde olup henüz kesinleşmemiştir.
Başvuran, tutukluğunun uzunluğu hakkında Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamında şikâyette bulunmuş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde, başvuranın Anayasa Mahkemesi nezdinde hukuk yoluna başvurmadığı ve iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.