Ömer ELÇİ/Türkiye Kararı

63129/15 no'lu başvuruda başvuran, 2015 yılında Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve bu süreçte yürütülen askeri operasyonlar sırasında yaşamına yönelik ciddi bir tehlikenin doğması nedeniyle yaşam hakkının, bu süreçte evini terk edememesi nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini iddia etmiş olup, AİHM, başvuranın bu şikayetleri yönünden, başta Anayasa Mahkemesi önündeki bireysel başvuru yolu olmak üzere, etkili iç hukuk yollarını tüketmediği gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.