Ömer ÇELİK / Türkiye

AİHM, başvurana kamulaştırma kararını tebliğ etmek amacıyla ilgilinin adresini belirlemek için idare tarafından ciddi bir özen gösterilmediğini belirten herhangi bir unsurun bulunmadığı kanısına varan ulusal mahkemeler tarafından yapılan değerlendirmede keyfi ya da açıkça mantıksız herhangi bir unsur görmediğini belirterek başvuran tarafından dile getirilen şikâyetlerin kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.