Oğur/Türkiye Kararı

13748/11 no'lu Oğur/Türkiye balvurusunda başvuran, cezaevinde iken rahatsızlanan eşinin hastaneye geç sevk edilmesi nedeniyle öldüğünü iddia ederek yaşam hakkının ihlal edildiğinden şikayetçi olmuş olup, AİHM, başvuranın idare mahkemesi önünde açmış olduğu tam yargı davası kapsamında ve bu davada alınan Adli Tıp Raporunda, yapılan müdahalede bir gecikme olmadığı ve yetkililere atfedilecek bir kusur bulunmadığı yönündeki tespitten ayrılmayı gerektirecek bir durum bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.