Nusret Çakmak/Türkiye Kararı

          Nusret Çakmak (6218/12) başvurusunda,   Başvuran, Sözleşme’nin 2, 3 ve 5. maddelerini ileri sürerek, zihinsel bir rahatsızlıktan muzdarip olduğunu iddia ederek, tutuklanmasının insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza yasağını ihlal etmesinden şikâyet etmektedir.
            Mahkeme, hem yargılanmasının yapıldığı süreçte hemde hakkında mahkûmiyet kararı verildikten sonra başvurucunun sağlık durumunun takip edildiğine dikkat çekerek, tutukluluk koşulları itibariyle İnfaz Hakimliği’ne başvuruda bulunmadığından başvurucunun iç hukuk yollarını tüketmediği bununla birlikte şikayetin de açıkça dayanaktan yoksun olduğu belirtilerek başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.