Nurten ERSOY ve diğerleri / TÜRKİYE

AİHM, değiştirilmiş imar planına itiraza yönelik idare mahkemeleri nezdindeki dava yollarından hiçbirini kullanmayan veya tazminat talebinde bulunmayan başvurucular hakkında, iç hukuk yollarının tüketilmediği yönünde Hükümet tarafından itirazın haklı nedenlere dayandığını belirterek, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.