Nurettin Kurt/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Nurettin Kurt/Türkiye (9763/12) kararında, başvuran, yerel mahkemenin hakkında verdiği mahkumiyet kararının  Sözleşme’nin 10. Maddesini  ihlal ettiği şikayeti hakkında, ulusal makamların başvuranın ifade özgürlüğü hakkı ile soruşturmanın gizliliğiyle korunan genel ve özel menfaatler arasında kurulması gereken dengeye ilişkin değerlendirmesinin, yerel makamların kendilerine tanınan takdir yetkisi bağlamında kaldığını belirtilerek açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilmezlik kararı vermiştir.