Nurettin Altın/Türkiye

Nurettin Altın / Türkiye (19483/05) kararında AİHM, başvuranın, Sözleşme’nin 6. Maddesine ve 1 No.lu Ek Protokol’ün 1. maddesine dayanarak, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun verdiği meslekten çıkarma kararına karşı mahkemeler nezdinde başvuru imkanının olmamasına ve aynı karar nedeniyle emeklilik maaşından mahrum bırakılmasına yönelik şikayetlerini, Sözleşme’nin 6. maddesi yönünden ulusal makamların, başvurana Kurulun kararına karşı itirazda bulunma ve maruz kaldığı zarar nedeniyle tazminat talebinde bulunma ve tazminat elde etme imkanı sağladığı gerekçesiyle kişi bakımından, 1 No.lu Ek Protokol’ün 1. maddesi yönünden ise başvuranın emekli olduğu günden beri emekli hâkim maaşı aldığını ve bunun herhangi bir askıya alma veya kesinti olmadan devam ettiğini belirterek açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.