Nuran Kılınçarslan/Türkiye

Nuran Kılınçarslan/Türkiye (63821/10) kararında AİHM, başvuranın Sözleşme’nin  14. maddesini ileri sürerek, ulusal mahkemelerin soyadının değiştirilmesine yönelik talebini reddetmesi ile ilgili şikâyetini, Sözleşme’nin tek başına 8. maddesi açısından veya Sözleşme’nin 8. maddesiyle birlikte 14. maddesi açısından incelenmesinin uygun olduğuna hükmederek, başvuranın avukatının itiraz başvurusunun sonucundan haberdar olmasına ve Yargıtay kararının bir nüshasını talep etmesine ilişkin gecikmenin, kendi ihmalinden kaynaklandığı kanaatine varmış ve vaktinden geç yapılmış olması gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.