Numan KAYAALP ve Diğerleri / Türkiye Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),  16 Mayıs 2017 tarihli Numan KAYAALP ve Diğerleri / Türkiye (53086/11) kararında, başvuranın tutukluluk sürelerinin  uzunluğuna dair şikâyeti ile ilgili olarak iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.