Niyazi ÖZCAN / Türkiye

AİHM, başvuranın, başlangıçta % 35 oranında düşülmesi gereken miktarı kamulaştırma tazminatı kapsamında aldığı ve fazla ödemeyi hiçbir zaman geri ödemediği için mağdur sıfatı bulunmadığını kaydetmektedir. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 39/1 maddesi ile Borçlar Kanunu’nun 135/2 maddesi gereğince bu tür alacak için yasal zamanaşımı süresi ödeme emrinden itibaren on yıl ve somut olayda 3 Mayıs 2010 tarihi olduğunu kaydetmektedir. Mahkeme, başvuranın, fazla ödemenin idareye geri ödendiğini kanıtlamadığı ve zaman aşımı süresi sona erdiği için, bu koşullarda, Sözleşme’nin 34. maddesi anlamında iddia edilen ihlal nedeniyle mağdur olduğu iddiasında bulunamayacağı gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.