Ningur Noyanalpan ve Diğerleri /Türkiye Kararı

AİHM, 2 Nisan 2019 tarihli Ningur Noyanalpan ve Diğerleri /Türkiye (26660/05) kararında; başvuranların Sözleşme’nin 6 ve 8. maddeleri kapsamında şikâyetleri hakkında, beş başvuranın davayı takip etme istekleri bulunmadığından dolayı kayıttan düşürülmesine, diğer başvuranlar hakkında ise, Sözleşme’nin 8. Maddesi şikâyeti yönünden iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, mahkeme kararlarının icra edilmemesi şikâyeti yönünden konu bakımından bağdaşmamazlık nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.