Neziha ZEBIL ve diğerleri/Türkiye

AİHM, Neziha ZEBİL vd. (54175/08) kararında, başvuranların Türk makamlarının kamulaştırma sürecini sonuçlandırmadığına ve arazilerinin kamulaştırılması sebebiyle kendilerine ödenmesine hükmedilen bedeli ödemediğine ilişkin şikâyetlerinin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.